Technologia

Technologia okularów eSight

Okulary eSight, wirtualne okulary hands-free do codziennego noszenia, zawierają małą, szybką kamerę, która rejestruje wszystko, na co użytkownik okularów eSight spojrzy. Zarejestrowany na żywo strumień wideo zostaje natychmiast wysłany do wydajnego komputera, korzystającego z opatentowanego oprogramowania do przetwarzania każdego piksela na obrazie wideo zarejestrowanym przez kamerę.

Udoskonalony obraz wideo przekazywany jest z powrotem do okularów i zostaje wyświetlony na dwóch silnych, organicznych ekranach LED, tuż przed oczami użytkownika. Użytkownik okularów eSight może zwykle widzieć pełnokolorowe obrazy wideo z bezprecedensową ostrością wizualną – w zasadzie przełamane zostają podstawowe schorzenia oka, powodujące ślepotę.

Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, bez opóźnień czasowych zauważalnych przez użytkownika okularów eSight. To istotna cecha, dzięki której użytkownik okularów eSight natychmiast może przechodzić z widzenia do bliży (czytanie dokumentu), przez widzenie na średnią odległość (stwierdzenie, kto właśnie wszedł do pomieszczenia) do widzenia do dali (widok z okna).

Użytkownicy okularów eSight mogą łatwo dostosować ustawienia koloru, kontrastu, jasności i powiększenia (nawet do 14x), a także robić zdjęcia i zapisywać obrazy.

Pochylenie bioptyczne

Okulary eSight zaprojektowano z zamiarem optymalizacji resztek widzenia centralnego przy wykorzystaniu widzenia peryferyjnego w oku noszącej je osoby. W tym celu projektanci okularów eSight opracowali funkcję o nazwie „pochylenie bioptyczne”. Funkcja ta stanowi jedno z opatentowanych właściwości okularów eSight. Umożliwia ona pochylanie okularów na głowie. Za sprawą pochylenia użytkownik może korzystać z opcji widzenia peryferyjnego w celu orientacji, a zarazem patrzeć przez okulary na szczegóły lub bardziej oddalone przedmioty.