Diagnozy

Do których diagnoz okulary eSight są przeznaczone

Okulary eSight są funkcjonalne dla osób niedowidzących i szczątkowo widzących. Grupa ta stanowi przeważającą większość (86%) spośród 300 milionów ludzi na świecie, uważanych za osoby częściowo lub całkowicie pozbawione wzroku. 

Niestety, w przypadku 14% światowej populacji osób niewidomych, które są całkowicie lub częściowo pozbawione wzroku, okulary eSight nie będą przydatne.

Osoby, które uznane są za ślepe, mają ostrość widzenia 20/200 lub mniej w lepszym oku. Słabowzroczność znaczna to kolejne wyrażenie, często używane w przypadku osób z upośledzeniem wzroku, które mają ostrość widzenia 20/70 lub mniej w lepszym oku.

Oczy są bardzo skomplikowanym organem. Istnieje wiele schorzeń oczu, mogących spowodować ślepotę całkowitą lub częściową.

Okulary eSight są funkcjonalne w przypadku osób cierpiących na różne rodzaje schorzeń oczu, w tym:

 • Zwyrodnienie plamki żółtej
 • Retinopatia cukrzycowa
 • Choroba Stargardta
 • Albinizm oczny
 • Hipoplazja nerwu wzrokowego
 • Atrofia nerwu wzrokowego
 • Dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera
 • Dystrofia pręcikowo-czopkowa siatkówki
 • Oczopląs
 • Retinopatia wcześniaków
 • Niektóre postacie jaskry
 • Niektóre postacie retinopatii barwnikowej (RP)

Okulary eSight pomogą średnio trzem z czterech osób z upośledzeniem wzroku, które wypróbują te okulary.

Odpowiada to światowej populacji mniej więcej 200 milionów osób z upośledzeniem wzroku, którym okulary eSight mogłyby przywrócić widzenie.

Jeżeli cierpisz na schorzenie oczu, które nie zostało wyżej wymienione, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Jedynym sposobem na stwierdzenie, czy w Twoim przypadku okulary eSight będą pomocne, jest umówienie się na bezpłatną konsultację.